ZDRAVSTVENE TRIBINE

U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko neretvanske županije, u Domu se održavaju predavanja i radionice namijenjene osobama starije dobi, s ciljem unapređenja kvalitete života. Na ovaj način želi se jačati svijest korisnika o preventivnim mjerama u starijoj dobi za promicanje i očuvanje fizičkog i psihićkog zdravlja i blagostanja. Predavači su djelatnice Službe za promicanje zdravlja u Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko neretvanske županije. Neke od tema predavanja su: Zdravo starenje, Tjelesna aktivnost u starijoj dobi, Prehrana u starijoj dobi, Očuvanje kognitivnih funkcija i mentalnog zdravlja, Samopoštovanje u trećoj životnoj dobi, Mentalni problemi i poteškoće treć‡e životne dobi, Stres u trećoj dobi, Oralno zdravlje. Odaziv korisnika je jako velik te su sudjelovanjem na predavanjima pokazali veliku zainteresiranost za odabrane teme i zahvalnost na saznanjima i savjetima koje su tom prilikom dobili. Kako nam je bilo, pogledajte u našoj galeriji.

Aktivnosti

U Domu se svaki dan održavaju aktivnosti koje pomažu korisnicima u očuvanju njihovih preostalih sposobnosti. Redovno se održavaju rekreativne vježbe, tombola, zumba, kreativne radionice, društvene igre, glazbene radionice, vrtlarske aktivnosti, uređenje okoliša Doma.

Domus Christi

Dom za starije i nemoćne osobe

 

Za Rokom 13
20 000 Dubrovnik


Tel (centrala) : 020 323 380
Fax : 020 323 410

 

Kontakti

Mirjana Vujnović, ravnateljica
e-mail: mirjana.vujnovic@domus-christi.hr
Tel: 020 323 412


Jelena Vrtiprah Atijas, dipl.soc.radnik

Ivana Bogdan, mag.soc.rad
e-mail: socijalna.radnica@domus-christi.hr
Tel: 020 323 380
Tel: 020 685 018

Donacije

Svi građani dobre volje ili tvrtke, koji žele pomoći i donirati za potrebe korisnika Doma te za adapataciju postojećih prostora, mogu nas kontaktirati telefonski, putem elektroničke pošte ili osobno doći u Dom.


Dom za starije i nemoćne osobe „DOMUS CHRISTI“
OIB: 73712595608
MATIČNI BROJ: 03304183
Žiro račun otvoren u OTP banci:
HR40 2407000-1169004533