Smještaj

Korisnici se mogu smjestiti:
• temeljem rješenja o smještaju upućenog od nadležnog područnog ureda Centra za socijalnu skrb ili

• na temelju ugovora o smještaju.
U sklopu stalnog smještaja Dom pruža usluge: stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena. Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem, osobnom higijenom korisnici se smještaju na stambeni dio ili na odjel pojačane njege.

Stambeni smještaj
Stambenim smještajem pružaju se slijedeće usluge:
• prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno (doručak, ručak i večera), prema utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba.
• briga o zdravlju,
• njega i održavanje osobne higijene,
• usluge socijalnog rada,
• pranje i glačanje rublja
• održavanje higijene prostora
• radne aktivnosti,
• korištenje slobodnog vremena,
• i druge usluge utvrđene Statutom Doma i programom rada.

Odjel pojačane njege
Smještajem na Odjel pojačane njege teže pokretnom, nepokretnom i inkontinentnom korisniku kao i korisniku sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba osigurava se:
• pomoć pri odijevanju i svlačenju
• pomoć pri hranjenju
• obavljanje osobne higijene
• pomoć pri obavljanju fizioloških potreba
• fizikalna terapija
• održavanje higijene kreveta
• pomoć pri održavanju čistoće i reda uže okoline
• briga o osobnim stvarima
• pratnja kod odlaska na liječničke preglede
• primjeren postupak s umrlim korisnikom.

Cijene usluga smještaja
Jednokrevetna soba 2.620,00kn
Dvokrevetna soba 2.420,00kn
Trokrevetna soba 2.260,00kn
Višekrevetna soba 2.070,00kn


Dodatak za njegu teže pokretnog korisnika: 550,00kn
Dodatak za njegu nepokretnog korisnika: 825,00kn
Dodatak za njegu duševno bolesnog korisnika: 1.100,00kn
Dodatak za dijetalnu prehranu po danu: 11,00kn
Dodatak za serviranje hrane u sobu: 7,00kn

Vanjski objed: 22,00kn

 

OIB DOMA:   73712595608

IBAN:   HR4024070001169004533


smjestaj

Aktivnosti

U Domu se svaki dan održavaju aktivnosti koje pomažu korisnicima u očuvanju njihovih preostalih sposobnosti. Redovno se održavaju rekreativne vježbe, tombola, zumba, kreativne radionice, društvene igre, glazbene radionice, vrtlarske aktivnosti, uređenje okoliša Doma.

Domus Christi

Dom za starije i nemoćne osobe

 

Za Rokom 13
20 000 Dubrovnik


Tel (centrala) : 020 323 380
Fax : 020 323 410

 

Kontakti

Mirjana Vujnović, ravnateljica
e-mail: mirjana.vujnovic@domus-christi.hr
Tel: 020 323 412


Jelena Vrtiprah Atijas, dipl.soc.radnik

Ivana Bogdan, mag.soc.rad
e-mail: socijalna.radnica@domus-christi.hr
Tel: 020 323 380
Tel: 020 685 018

Donacije

Svi građani dobre volje ili tvrtke, koji žele pomoći i donirati za potrebe korisnika Doma te za adapataciju postojećih prostora, mogu nas kontaktirati telefonski, putem elektroničke pošte ili osobno doći u Dom.


Dom za starije i nemoćne osobe „DOMUS CHRISTI“
OIB: 73712595608
MATIČNI BROJ: 03304183
Žiro račun otvoren u OTP banci:
HR40 2407000-1169004533