Opće informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi Dubrovnik uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 25/2013). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno Zakonu. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija je sukladna Kriterijima koje je donijela Povjerenica za informiranje (NN 12/2014). Svaki korisnik ima pravo na ponovnu upotrebu informacija sukladno čl.27. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013).

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

- na adresu Doma za starije i nemoćne osobe Domus Christi Dubrovnik, Za Rokom 13, 20 000 Dubrovnik ili

- elektroničkom poštom na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

informacije

Aktivnosti

U Domu se svaki dan održavaju aktivnosti koje pomažu korisnicima u očuvanju njihovih preostalih sposobnosti. Redovno se održavaju rekreativne vježbe, tombola, zumba, kreativne radionice, društvene igre, glazbene radionice, vrtlarske aktivnosti, uređenje okoliša Doma.

Domus Christi

Dom za starije i nemoćne osobe

 

Za Rokom 13
20 000 Dubrovnik


Tel (centrala) : 020 323 380
Fax : 020 323 410

 

Kontakti

Mirjana Vujnović, ravnateljica
e-mail: mirjana.vujnovic@domus-christi.hr
Tel: 020 323 412


Jelena Vrtiprah Atijas, dipl.soc.radnik

Ivana Bogdan, mag.soc.rad
e-mail: socijalna.radnica@domus-christi.hr
Tel: 020 323 380
Tel: 020 685 018

Donacije

Svi građani dobre volje ili tvrtke, koji žele pomoći i donirati za potrebe korisnika Doma te za adapataciju postojećih prostora, mogu nas kontaktirati telefonski, putem elektroničke pošte ili osobno doći u Dom.


Dom za starije i nemoćne osobe „DOMUS CHRISTI“
OIB: 73712595608
MATIČNI BROJ: 03304183
Žiro račun otvoren u OTP banci:
HR40 2407000-1169004533